อัตราค่าบริการห้องประชุม

วันธรรมดา จันทร์-ศุกร์

4,500฿

ครี่งวัน

วันธรรมดา

8,500฿

เต็มวัน

วันธรรมดา

12,000฿

ช่วงเย็น

วันธรรมดา

วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

8,500฿​

ครึ่่งวัน

วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

16,000฿​

เต็มวัน

วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

12,000฿​

ช่วงเย็น

วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ห้องประชุมทางไกล

10,000฿

ครึ่่งวัน

17,000฿

เต็มวัน

17,000฿

ช่วงเย็น

RALLY

Premium Ultra-HD ConferenceCam system with automatic camera control

  • RightSense technology automates a better user experience
  • Modular audio for full coverage of medium to very large rooms
  • Premium components and sleek industrial design
More information Click 

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ท่านสามารถเพิ่มชั่วโมงการใช้บริการได้ในอัตรา 1,500 บาทต่อ 1 ชั่วโมง สำหรับในวันธรรมดา  (เช่น 08.00-09.00 น. หรือ 16.00-17.00 น.) และ 3,000 บาท ต่อ 1 ชั่วโมงสำหรับวันเสาร์ วันอาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงเย็น (21.00-22.00 น.) และห้องประชุมทางไกล
  2. อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นไปามสกุลเงินบาทไทย ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าบริการ (Service charge) ร้อยละ 10 และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ร้อยละ 7
  3. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ท่านสามารถเพิ่มชั่วโมงการใช้บริการได้ในอัตรา 1,500 บาทต่อ 1 ชั่วโมง สำหรับในวันธรรมดา  (เช่น 08.00-09.00 น. หรือ 16.00-17.00 น.) และ 2,900 บาทต่อ 1 ชั่วโมงสำหรับวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงเย็น (21.00-22.00 น.)
  2. อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นไปามสกุลเงินบาทไทย ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าบริการ (Service charge) ร้อยละ 10 และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ร้อยละ 7
  3. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า