เกี่ยวกับ ASIA CENTRE

Asia Centre เราเป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่มุ่งหวังพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในภูมิภาคด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือและนวัตกรรม เราเป็น Think-Tank, Meeting Space, Project Partner และ Social Enterprise

ร่วมสนับสนุนบริการของห้องประชุม Asia Centre ในวันนี้ เพื่อสนับสนุนงานของเราให้ประสบความสำเร็จ และร่วมกันสร้างสังคมที่ดีกว่าไปด้วยกัน!

 

Think-Tank

Asia Centre เป็นหน่วยงานอิสระ มุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยที่มีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค นอกจากนี้ เรายังนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาจัดประชุม สัมมนา อบรม เพื่อร่วมกันระดมสมองและสื่อสารข้อเสนอแนะสู่สาธารณะผ่านการจัดพิมพ์และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

meeting space

Asia Centre มีรูปแบบการดำเนินการเชิงผู้ประกอบการสังคม เราจึงสร้าง MeetingSpace เป็นพื้นที่จัดประชุมที่ทันสมับในย่านพญาไท มีความสะดวกสบาย ง่ายต่อการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้นำการให้บริการจัดประชุมครบวงจร รวมถึงบริการจัดอาหาร จองห้องพัก และบริการครบวงจรที่เกี่ยวกับงานประชุม

project partner

Asia Centre ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาหลักสูตร โครงการ และกิจกรรม เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาในภูมิภาคและเปลี่ยนแปลงสังคม

social enterprise

Asia Centre คือผู้ประกอบการสังคม เราเป็นผู้ให้บริการสังคม และเป็นผู้รับการสนับสนุนจากท่านผ่านสนับสนุนบริการจากท่าน และทุนสนับสนุนจากบุคคลและองค์กร เพื่อให้เราได้ร่วมสร้างสังคมที่ดีกว่าต่อไป

Close Menu