ที่จอดรถ

Catering Asia Centre Meeting room Bangkok Thailand

ที่จอดรถ

ห้องประชุม Asia Centre ตั้งอยู่ ณ อาคารพญาไท พลาซ่า ซึงท่านสามารถนำรถมาจอดได้ในช่องจอดซ้อนคัน ตั้งแต่ชั้น 2 ถึงชั้น 10 หากท่านนำบัตรและคูปองจอดรถมารับการประทับตราที่ Asia Centre จะสามารถจอดได้ 2 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

อัตราค่าจอดรถ

  1. จอดรถฟรี 15 นาทีแรก
  2. มีตราประทับจาก Asia Centre 1 ตรา สามารถจอดฟรีได้ 2 ชั่วโมง หลังจากชั่วโมงที่สอง ชั่วโมงละ 30 บาท
  3. มีตราประทับจาก Asia Centre 2 ตรา ต้องชำระเป็นอัตราเหมาจ่ายดังนี้

3.1 กลางวัน: 100 บาท จาก 07.00 ถึง 19.00 น.

3.2 กลางคืน: 60 บาท จาก 19.01-06.59 น.

3.3 วันเสาร์และวันอาทิตย์: 50 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง

โปรดนำบัตรและคูปองจอดรถมาที่ Asia Centre เพื่อรับการประทับตราจากเรา

สถานที่จอดรถอื่นๆ

ท่านสามารถนำรถไปจอด ณ สยามพารากอน หรือเซ็นทรัลเวิลด์ และโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสมายังสถานีพญาไท เพื่อเข้าสู่อาคารพญาไท พลาซ่าA

Close Menu