ที่จอดรถ

Catering Asia Centre Meeting room Bangkok Thailand

ที่จอดรถ

ห้องประชุม Asia Centre ตั้งอยู่ ณ อาคารพญาไท พลาซ่า ซึงท่านสามารถนำรถมาจอดได้ในช่องจอดซ้อนคัน ตั้งแต่ชั้น 2 ถึงชั้น 10 หากท่านนำบัตรและคูปองจอดรถมารับการประทับตราที่ Asia Centre จะสามารถจอดได้ 2 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

อัตราค่าจอดรถ

  1. จอดรถฟรี 15 นาทีแรก
  2. มีตราประทับจาก Asia Centre 1 ตรา สามารถจอดฟรีได้ 2 ชั่วโมง หลังจากชั่วโมงที่สอง ชั่วโมงละ 30 บาท
  3. มีตราประทับจาก Asia Centre 2 ตรา ต้องชำระเป็นอัตราเหมาจ่ายดังนี้

3.1 กลางวัน: 100 บาท จาก 07.00 ถึง 19.00 น.

3.2 กลางคืน: 60 บาท จาก 19.01-06.59 น.

3.3 วันเสาร์และวันอาทิตย์: 50 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง

โปรดนำบัตรและคูปองจอดรถมาที่ Asia Centre เพื่อรับการประทับตราจากเรา

สถานที่จอดรถอื่นๆ

ท่านสามารถนำรถไปจอด ณ สยามพารากอน หรือเซ็นทรัลเวิลด์ และโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสมายังสถานีพญาไท เพื่อเข้าสู่อาคารพญาไท พลาซ่าA

Parking

Catering Asia Centre Meeting room Bangkok Thailand

P a r k i n g

Hourly parking is available at Phayathai Plaza Building. Visitor parking are at the free gear lots on every floor or regular lots at the 10th floor. Visitors can enjoy two hours free parking with the Asia Centre stamp. 

P a r k i n g  R a t e s

1) Visitors are entitled to 15 minutes of free parking
2) One Asia Centre stamp entitles you to 2 hours free parking, thereafter 30 baht/hour
3) Two Asia Centre stamps entitles you to extended parking for the following rates:
Day Rate : 100 bath for parking between 07:00-19:00 HRS.
Night Rate: 60 baht for parking between 19:01-06.59 HRS.
Saturday & Sunday Rate: 50 baht for 24 hours

Please bring your parking coupon to Asia Centre to get it stamped so you can enjoy these parking privileges and rates.

O t h e r  P a r k i n g

Other options include parking at Siam Paragon or Central World and take the BTS to Phayathai station.