คำถามที่พบบ่อย

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมบริการการใช้ห้องประชุมตามรูปแบบห้องประชุมที่ต้องการ การใช้สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อุปกรณ์การประชุม เช่น โปรเจคเตอร์ กระดาน เครื่องทำน้ำร้อน/เย็น บริเวณเล้านจ์รับรอง

ห้องประชุมสามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้มากที่สุดประมาณ 40 คน ขึ้นอยู่กับรูปแบบห้องประชุม นอกจากนี้ เรามีเก้าอี้เพิ่มเติมให้บริการในอัตราค่าบริการ 100 บาทต่อท่าน และจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องไม่เกิน 50 คน

ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาจัดห้องประชุมได้ล่วงหน้า 30 นาที ก่อนเริ่มงาน และใช้เวลาเก็บของได้หลังเวลางาน 30 นาที เพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวสำหรับผู้ใช้งานท่านต่อไป

ยกตัวอย่างเช่น  เวลาใช้บริการ 9.00 น.-12.00 น. สามารถเข้ามาเตรียมงานได้เวลา 08.30 น. และเก็บของได้ถึง 12.30 น. สำหรับเวลาที่เพิ่มมา 30นาที ไม่ใช้เพื่อเพิ่มเวลาของกิจกรรมและให้ใช้เพื่อเก็บของเท่านั้น

ท่านสามารถขยายเวลาการใช้ห้องได้ไม่เกิน 15 นาทีโดยไม่มีค่าบริการ หากท่านมีความประสงค์จะขยายเวลาการใช้ห้องมากกว่านี้ จะมีอัตราค่าบริการเพิ่มเติม 1,500 บาทต่อชั่วโมงสำหรับวันธรรมดา

ถ้าท่านใช้ห้องประชุมต่อเนื่องกันมากกว่า 1 วัน ท่านสามารถเก็บของ สำหรับการประชุมของท่าน (เช่น เอกสาร คอมพิวเตอร์) ไว้ที่ห้องประชุม Asia Centre ได้ แต่หากการใช้งานห้องไม่ต่อเนื่อง เช่น ครึ่งวันหรือ 1 วัน ท่านจะต้องเก็บของท่านหลังการใช้งาน

 

ห้องประชุม Asia Centre ให้บริการจัดอาหาร (Catering) สำหรับกิจกรรมของท่านได้ทุกประเภท เช่น บุฟเฟต์ อาหารกล่อง รวมถึงอาหารว่าง เช่น กาแฟ ชา ขนม

หากท่านต้องการนำอาหารมาเอง (Self Catering) จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 500 บาท ต่อวัน

ห้องประชุม Asia Centre มีบริการจัดงานประชุม/บริหารงานประชุมครบวงจร เริ่มตั้งแต่การเตรียมงาน จองห้องพัก เตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานประชุม การต้อนรับ (reception) ช่างภาพ หรือผู้จดบันทึกการประชุม

หากท่านต้องการบริการเพิ่มเติมเหล่านี้สามารถติดต่อขอใบเสนอราคา ได้ที่ Emai: info@asiacentre.co.th 

ห้องประชุม Asia Centre มีบริการเตรียมเครื่องเขียน ดินสอ กระดาษจดบันทึก โดยมีค่าใช้จ่าย 10 บาท ต่อ เซ็ต และงานปริ้นท์งานทั้งสี และขาวดำ ในอัตราค่าบริการ 10 และ 40 บาทต่อแผ่นตามลำดับ สแกนเอกสารหน้าละ 20 บาท หากท่านต้องการใช้กระดาษ flip-chart เรามีบริการในอัตรา 200 บาทต่อม้วน (25 แผ่น)

ท่านสามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์และกล้องถ่ายรูปของ ห้องประชุม Asia Centre ได้ในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน /ครั้ง อย่างไรก็ตาม โดยวางเงินมัดจำ 5,000 บาทต่อชิ้น

ท่านจะต้องชำระค่าบริการ (Service Charge) ร้อยละ 10 และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ร้อยละ 7 เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดข้างต้น

Close Menu