ภาพการจัดห้องประชุมในแบบต่างๆ

รูปตัวยู

20-30 ที่นั่ง

คลาสรูม

30-40 ที่นั่ง

สัมมนา / เธียร์เตอร์

40-60 ที่นั่ง

ปาร์ตี้ / กลุ่ม

20-40 ที่นั่ง

Close Menu