อัตราค่าบริการวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์

4,500฿

ครี่งวัน

วันธรรมดา

 • 9AM - 12PM
 • 1PM - 4PM

8,500฿

เต็มวัน

วันธรรมดา

 • 9AM - 4PM

12,000฿

ช่วงเย็น

วันธรรมดา

 • 6PM - 9PM

วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

8,500฿​

ครึ่่งวัน

วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • 9AM - 12PM
 • 1PM - 4PM

16,000฿​

เต็มวัน

วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • 9AM - 4PM

12,000฿​

ช่วงเย็น

วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • 6PM - 9PM

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ท่านสามารถเพิ่มชั่วโมงการใช้บริการได้ในอัตรา 1,500 บาทต่อ 1 ชั่วโมง สำหรับในวันธรรมดา  (เช่น 08.00-09.00 น. หรือ 16.00-17.00 น.) และ 2,900 บาทต่อ 1 ชั่วโมงสำหรับวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงเย็น (21.00-22.00 น.)
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นไปามสกุลเงินบาทไทย ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าบริการ (Service charge) ร้อยละ 10 และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ร้อยละ 7
 3. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Close Menu