รูปแบบห้องประชุม

ท่านสามารถเลือกรูปแบบการจัดห้องประชุมตามที่ท่านต้องการ

ไม่ว่าจะเป็น รูปตัวยู, ห้องเรียน, สัมมนา, เธียเตอร์, ปาร์ตี้ หรือรูปแบบใดก็ได้ที่ตรงใจคุณ

รูปตัวยู

20 ที่นั่ง

 

ห้องเรียน

20-30 ที่นั่ง

 

สัมมนา

40 ที่นั่ง

 

เธียร์เตอร์

40 ที่นั่ง

 

ปาร์ตี้ /กลุ่ม

40 ที่นั่ง